Notariusz jest zawodem bardzo cenionym.

Notariusz jest zawodem bardzo cenionym oraz przydanym. Jego kluczowym zadaniem jest przygotowywanie rozmaitych akt notarialnych, a dodatkowo przeprowadzanie innych czynności notarialnych. Specjalista ten powoływany jest poprzez ministra sprawiedliwości. Często odpowiada za zabezpieczenie różnorakich umów cywilnoprawnych, na przykład rozmaitych protokołów czy umów sprzedaży. Wtedy takie dokumenty otrzymują tytuł dokumentu urzędowego. Taki specjalista podejmować może także różne czynności powiązane z spadkiem, dziedziczeniem czy też testamentem. Jest również odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie różnych pism. Notariusz ponadto może u siebie przechowywać gotówkę, różnego typu papiery wartościowe i pozostałe istotne informacje. Bardzo dużo ludzi przyrównuje tenże zawód przykładowo do radcy prawnika lub prawnika. Jednak z prawnego punktu zadania są całkiem odmienne. Również podlegają różnym kontrolom izby notarialnej, więc są oczywiście zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów prawnych a ponadto etyki wykonywanego zawodu. Dodatkowo każdy z nich zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej, dzięki czemu nie trzeba się obawiać, że nasze problemy, czy działania trafią do osób trzecich. Powinno się także wiedzieć, że każdy notariusz ma do tego prawo by zerwać zawartą umowę z klientem, jeśli dojdzie do wzajemnego naruszenia zaufania. Zgłosić się o pomoc do notariusza każdy w chwili kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Jednakże zaleca się uprzednie umówienie poprzez telefon.

Zobacz więcej: Notariusz Zielona Góra

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *