System Compliance

Znaczne rozszerzenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności. Nowe znaczenie ustawy zaznacza odpowiedzialność przedsiębiorstwa za każdy ruch zakazany przez przepisy pod groźbą kary jako przestępstwo albo przestępstwo skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego (m.in. znieważenie, zniesławienie) a także przestępstw przedstawionych w przepisach Prawa prasowego. To ważna zmiana w porównaniu do obecnie działającej ustawy, jaka opisuje zamknięty katalog przestępstw i przestępstw skarbowych, za jakie odpowiedzialność potrafi ponieść zbiorowy podmiot. Musimy wiedzieć przy tej kwestii, że prawo karne nie zawiera się jedynie w karnym kodeksie a także karno-skarbowym kodeksie, albowiem karne przepisy istnieją w dużej ilości szczególnych ustawach, o jakich sporządzeniu przedsiębiorcy niejednokrotnie nie mają wiedzy. Istotną nowością jest wprowadzenie rozwiązania legislacyjnego, w którym to firma ponosi odpowiedzialność za tak zwane czyny własne, czyli zabronione czyny, których znamiona będą przeprowadzane poprzez działanie albo zaniechanie organu (na przykład zarządu, rady nadzorczej) lub celowe działanie lub zaniechanie członka organu (na przykład osoby należącej do zarządu). Warunkiem jest jednak, aby dany czyn zabroniony był w ścisłym związku z pełnioną przez zbiorowy podmiot działalnością. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, że działanie lub zaniechanie organu spółki nie musi być umyślne, co zdecydowanie rozszerza zakres odpowiedzialności firmy. W obszarze przyporządkowania winy bezpośrednio podmiotowi za własny czyn, dawca projektu przyjął założenie, że podmiot zbiorowy ma możliwość wygenerować zabroniony czyn w drodze zachowania kolektywnego. Ściśle z opisem projektu ustawy: „W owym wypadku chodzi o niezgodne z wymaganiami prawa albo oceny rozsądku zarządzanie ryzykiem, albo też brakami w obszarze branżowej staranności.

Więcej: System Compliance

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *